Search
Close this search box.

Darmowa wycena

Search
Close this search box.

Darmowa wycena

18 lat na rynku !

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl prowadzonego przez MinisterstwoReklamy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Gliwickiej 35 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000376859 zwaną dalej Usługodawcą.

§ 2
SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Usługodawca – spółka działająca pod firmą MinisterstwoReklamy.pl, będąca jednocześnie zarządcą Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl;
 2. Klient – podmiot zawierający z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług w ramach Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl;
 3. Serwis Internetowy www.ministerstworeklamy.pl – aplikacja dostępna pod adresem www.ministerstworeklamy.pl prowadzona przez Usługodawcę zwana dalej Serwisem;
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu www.ministerstworeklamy.pl;
 5. Usługa – świadczenie Usługodawcy na rzecz Klienta w ramach Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl.

§ 3

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest:
  • marketing internetowy – działania takie jak np. pozycjonowanie czy kampanie AdWords, polegające na przesyłaniu informacji marketingowej i pozyskiwaniu klientów;
  • systemy sprzedażowe – tworzenie platform sprzedażowych mających na celu usprawnienie procesu sprzedaży pod kątem jakości, efektywności i skuteczności;
  • strony internetowe – tworzenie stron internetowych, ich aktualizacja i modyfikacja oraz inne działania mające na celu kształtowanie wizerunku Klienta w Internecie;
  • identyfikacja firmowa – zabiegi mające na celu stworzenie odpowiedniego, budzącego zaufanie wizerunku i poziomu rozpoznawalności Klienta;
  • usługi towarzyszące

§ 4

Korzystanie z Serwisu może polegać na:

 • przeglądaniu Serwisu w celu zapoznania się z oferowanymi Usługami, aktualnościami, promocjami, realizacjami, itp.;
 • skorzystaniu z formularza w celu skontaktowania się z Usługodawcą,
 • podaniu telefonu w celu uzyskania kontaktu z Usługodawcę
 • zapisaniu się do Newslettera.

§ 5

Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 

§ 6

Szczegółowe kwestie dotyczące świadczonych usług oraz cen będą regulowane każdorazowo w umowie zawartej przez Usługodawcę z Klientem.

§ 7

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. W wypadku zmiany regulaminu w trakcie realizacji umowy klient zostanie pisemnie poinformowany o każdej zmianie regulaminu. W wypadku barku akceptacji Regulaminu w trakcie realizacji umowy, jeżeli umowa ta będzie nawiązywać do postanowień Regulaminu klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od informacji o zmianie Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkowników drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące regulacje prawne.
 5. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem www.ministerstworeklamy.pl.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2013

ZAMÓW DARMOWĄ WYCENĘ

Zadzwoń:

tel: +48 791 493 287

Opowiedz nam o swojej firmie, a my powiemy Ci jakich działań potrzebujesz WYPEŁNIJ SZYBKĄ ANKIETĘ

Wypełnij formularz
i skorzystaj z naszej
darmowej wyceny.

Jeśli nie masz jeszcze swojej strony internetowej wpisz nazwę firmy, dzięki temu będziemy mogli zaproponować rozwiązania odpowiednie dla Twojego biznesu.